PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Co nemá smysl,
je nesmysl.

Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude přidáno. Nejprve pomáháme těm, co to potřebují.
Až na druhé místo patříme my sami.
Nejprve pomáháme těm, co to potřebují. Až na druhé místo patříme my sami.

O NÁS

Miluj bližního svého

Rodinná zázemí oplývaná
soucitem a láskou.

Jsme lidé, kteří se pro svoji hodnotu v Bohu rozhodli změnit svět. Snažíme se měnit místa, území či mezery, které vznikly v tomto konkrétním světě láskou člověka k člověku. Ostrůvky jsou právě takové rodinná zázemí. Nepatrná, nevelká. Místa, kde se rodí nové pohledy.

NAŠE OSTRŮVKY

Pečovatelská služba

Jednotlivé ostrůvky představují konkrétní obytná zařízení, která slouží pro potřebu lidem, kteří to potřebují. Každý ostrůvek (zařízení) je určený pro jinou konkrétní skupinu.

1. Senice na Hané

Pečovatelský ostrůvek

2. Senice na Hané

Ostrůvek radosti

1. Senička

Ostrůvek ticha

2. Senička

Ostrůvek pro seniory

Náměšť na Hané

Ostrůvek obnovy

Litovel

LightFood - Bistro

NÁŠ TÝM

Jsme si oporou

Jsme tým lidí, které propojila láska k službě nemocným a chudým. Máme se rádi a vzájemně se podporujeme, aby jsme do práce nechodili jako do práce, ale jako domů, neboť tam kde se mají lidé rádi, tam je i domov.

MARIE

STERZOVÁ

Zakladatel a manažer

+420 604 548 290

KATEŘINA

MAKOVÁ

Vedoucí pečovatelské služby

+420 734 389 600

MONIKA

ROZSYPALOVÁ

Vedoucí pečovatelské služby

+420 776 888 980

VOLNÁ

POZICE

Provozní LightFood bistra

+420 604 548 290

VOLNÁ

POZICE

Provozní LightFood bistra

+420 604 548 290

VOLNÁ

POZICE

Provozní LightFood bistra

+420 604 548 290

KONTAKT

Napište nám

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv,
moc rádi si popovídáme i osobně.

EMAIL

mariawsterz@seznam.cz

TELEFON

+420 604 548 290

ADRESA

Revoluční 801, 784 01 Litovel